TNF-Extended WIFI

Met TNFExtended WIFI willen we een oplossing bieden voor de nazorg van uw Ruckus wifi-netwerk. We stellen al te vaak vast dat klanten hun wifi-netwerk weinig tot niet onderhouden en hierdoor zichzelf blootstellen aan mogelijke gevaren.

Daarnaast wil je bij eventuele hardware defecten zo snel mogelijk terug over jouw wifi-netwerk beschikken. Dit wordt binnen de 24 uur opgelost als je over een TNFExtended overeenkomst beschikt.


TNFExtended ondersteuning omvat volgende zaken:

– Volgende werkdag vervangen van de hardware door gelijkwaardig materiaal.
– Het verzenden van defecte hardware naar de leverancier.
       Verzending van de klant naar The Network Factory gebeurt door de klant.
– Volgende werkdag vervangen van de hardware door gelijkwaardig materiaal.
       Het verzenden van defecte hardware naar de leverancier.
– Het verzenden van herstelde hardware naar de klant.
– Periodiek nazicht en updaten van de soft- & firmware.
       De klant voorziet remote toegang.
       Beschikbare updates worden meegedeeld aan de klant via e-mail.
       De klant geeft aan of hij de update wil installeren.


TNFExtended voorwaarden:

– Jaarlijks te vernieuwen overeenkomst bovenop de Ruckus Partner Support?
       The Network Factory stuurt tijdig een renewal offerte naar de klant.
– Af te sluiten per locatie/site.
– Max. 75 AP’s per locatie/site.


Klik hier voor PDF