Referentie: OZCS scholengroep West-Brabant

Ruckus Wireless verbaast scholen met eenvoud

01-08-2017

De toename in gebruik van draadloos internet zet zich ook door naar het klaslokaal. Klassikaal gebruik van digitale leeromgevingen is sterk in opkomst, terwijl leerkrachten niet langer van een vast werkstation afhankelijk kunnen zijn om hun taken optimaal uit te voeren. Bovendien moeten gasten van de school, sprekers en toezichthouders, tijdelijk gebruik kunnen maken van een draadloos netwerk. Helaas is een goed functionerende WiFi-verbinding op scholen niet altijd vanzelfsprekend.


De uitdaging

Scholen zijn vanwege hun omvang en soms vele lokalen lastige plekken om van wifi te voorzien. De OZCS scholengroep West-Brabant bestaat uit verschillende schoolgebouwen die onder de vlag van OZCS primair en secundair onderwijs aanbieden. Op aanvraag van schooldirectie en leerkrachten is eerder wifi geïnstalleerd om met laptops te kunnen werken. Zij ondervonden dat de keuze voor routers en access points bedoeld voor consumentendoelgroepen niet langer aansloot bij de manier waarop draadloos internet nu binnen de organisatie dient te worden gebruikt.

“We merkten dat thuisapparatuur vrij beperkt is in het aantal client-apparaten dat zij kunnen bedienen. Aangezien er plannen bestonden om te investeren in nieuwe laptops en tablets, suggereerde ik alvorens daarvoor geld te reserveren, eerst te investeren in een degelijk draadloos netwerk. Het aantal klagers bij mijn helpdesk nam ondertussen sterk toe. Daarop heb ik bij het schoolbestuur de noodklok geluid en nieuwe apparatuur bepleit voordat geïnvesteerd zou worden in clients ”, zegt Dirk Vandergoten, ICT-coördinator bij OZCS West-Brabant.


De oplossing

Via het bezoeken van diverse beurzen en het opvragen van documentatie over zakelijke wifi-oplossingen, kwam initiatiefnemer Vandergoten in contact met Paul Van der Cruyssen van The Network Factory. Na het beleggen van een informerend overleg met de directies van de betrokken scholen, kreeg The Network Factory de mogelijkheid aangeboden binnen één school een Ruckus access point op te hangen. Toen die succesvol bleek, volgden 12 andere scholen en werd een overeenkomst gesloten om met een minimale hoeveelheid access points de ruimten van de scholen dekkend te krijgen.

“Op één na hebben alle scholen gekozen voor Ruckus Unleashed, een innovatieve technologie die het mogelijk maakt zonder controller te werken. Op deze manier konden scholen over een goed draadloos netwerk beschikken, zonder dat het noodzakelijk werd dat ze met elkaar gekoppeld werden. Vooraf hebben wij ingezet op 4 deelnemende scholen. Uiteindelijk bleken het er 13 te zijn”, vertelt Paul Van der Cruyssen, CEO van The Network Factory.

“Unleashed heeft ons over de streep getrokken. De sterke prestaties van de ZoneFlex R500 access points in combinatie met de besparing die mogelijk wordt met het weglaten van een controller, maakte dat Ruckus een oplossing kon leveren waar ik als beheerder nauwelijks naar hoef om te kijken. Deze implementatie maakt dat wij onze stakeholders met een gerust hart komende jaren met wifi kunnen bedienen”, aldus Vandergoten.


Besluit

OZCS is zeer tevreden met een netwerk waar leerkrachten en studenten onbezorgd gebruik van kunnen maken. Naast een zone gericht op het onderwijs, heeft The Network Factory een bezoekerszone ingericht voor externen. Zij kunnen middels een gastenpas toegang verkrijgen tot het publieke internet, al blijven de interne services van OZCS afgeschermd. Doorslaggevend in de beslissing was het beperkt aantal access points dat de school door gebruik van BeamFlex technologie nodig had om een dekkend netwerk te bieden, en de mogelijkheid om zonder netwerkcontroller te kunnen werken, dankzij Unleashed. Bovendien zijn volop mogelijkheden aanwezig om het Ruckus draadloze netwerk in de toekomst eenvoudig uit te breiden.

“Onze helpdesk heeft nog geen klachten ontvangen over het nieuwe draadloze netwerk. De grote test die we afgelopen jaar uitvoerden met het maken van proefwerken op laptops in de klas, slaagde met vlag en wimpel. We zijn als IT-team verbaasd over de mogelijkheden, en zijn enorm tevreden over de eenvoud in gebruik van de Ruckus apparatuur”, besluit Vandergoten.