Aperi

APERI

meer dan een verpleegoproepsysteem

De zorg verandert ingrijpend vanwege maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. We bestaan om deze sterker, efficiënter, maar vooral zorgzamer met elkaar te doen samenwerken.

Geen betere tijd dan nu om onze kennis en expertise in technologie, digitalisering en zorg voluit in te zetten om de mens centraal te plaatsen en de zorgcommunicatie verder te professionaliseren.

We zijn voorvechters van (zelf)regie van het zorggebeuren. Weg van de betutteling en met veel oog voor efficiëntie.

Het pad effenen naar een vernieuwd zorglandschap waar de waarden en voorwaarden voor zorg terug hun centrale plaats krijgen.

aperi | Latin: open

Aperi is een open systeem. Net dat is één van de sterktes van ons product. We kunnen onze producten moeiteloos koppelen met allerhande systemen zoals valpreventie, dwaaldetectie, domotica, oproepperen én zelfs overige verpleegoproepsystemen.

WAT DOET APERI?

Aperi is een 100% Belgische fabrikant van een nieuwe generatie oproepsystemen. Met de Infigo-reeks ontwikkelde Aperi een digitaal communicatieplatform dat het klassieke oproepsysteem in zorginstellingen vervangt én verbetert.

VOOR WIE?

Aperi richt zich met haar producten in eerste instantie naar woonzorgcentra, assistentiewoningen en serviceflats. Daarnaast willen we ook bewust breder gaan dan ziekenhuizen en ouderenzorg: wij zien immers nog veel onbeantwoorde noden in de gehandicaptenzorg, de psychiatrie, jeugdzorg, … Maar niet enkel de residentiële zorg kunnen wij ondersteunen, ook senioren die een beroep doen op de thuiszorg, liggen binnen onze focus. Binnen de zorginstellingen focussen we ons op de vier grote zorgactoren: zorgbehoevenden, hun familie die ook vaak optreedt als mantelzorger, de professionele verzorger en het management van de zorgorganisatie.


Klanten

  • Woonzorgcentrum

  • Assistentiewoningen

  • Thuiszorgsector

  • Psychiatrische instellingen

  • Instellingen voor mensen met beperkingen

  • Algemene ziekenhuizen