TNF-Extended WIFI

Met WIFI willen we een oplossing bieden voor de nazorg van uw Ruckus wifi-netwerk. We stellen al te vaak vast dat klanten hun wifi-netwerk weinig tot niet onderhouden en hierdoor zichzelf blootstellen aan mogelijke gevaren.

Daarnaast wil je bij eventuele hardware defecten zo snel mogelijk terug over jouw wifi-netwerk beschikken. Dit wordt binnen de 24 uur opgelost als je over een overeenkomst beschikt.


ondersteuning omvat volgende zaken:

 • Volgende werkdag vervangen van de hardware door gelijkwaardig materiaal
 • Het verzenden van defecte hardware naar de leverancier
  • (Verzending van de klant naar The Network Factory gebeurt door de klant.)
 • Volgende werkdag vervangen van de hardware door gelijkwaardig materiaal
  • Het verzenden van defecte hardware naar de leverancier
 • Het verzenden van herstelde hardware naar de klant
 • Periodiek nazicht en updaten van de soft- & firmware
  • (De klant voorziet remote toegang.)
  • (Beschikbare updates worden meegedeeld aan de klant via e-mail. De klant geeft aan of hij de update wil installeren.)

voorwaarden:

 • Jaarlijks te vernieuwen overeenkomst bovenop de Ruckus Partner Support.
  • (The Network Factory stuurt tijdig een renewal offerte naar de klant.)
 • Af te sluiten per locatie/site.
 • Max. 75 AP’s per locatie/site.

Klik hier voor PDF